Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja dzieci

Zajmujemy się stymulacją rozwoju psychoruchowego dzieci, profilaktyką oraz usprawnianiem istniejących zaburzeń. Po dokładnej analizie poziomu rozwoju i stanu zdrowia dziecka, proponujemy zindywidualizowaną terapię opartą o uznane metody fizjoterapii dzieci. Aby jak najlepiej pomagać najmłodszym pacjentom, stale poszerzamy swoją wiedzę i doświadczenie na kursach doszkalających.

Mózgowe porażenie dziecięce

Schorzenie to obejmuje trwałe zaburzenia rozwoju ruchu i postawy, które wynikają z wczesnego i niepostępującego uszkodzenia struktur mózgu. Zaburzeniom ruchowym często towarzyszą zaburzenia czucia, percepcji, zaburzenia poznawcze lub komunikacji.

Główne postacie choroby:

 • porażenie obustronne (diplegia),
 • porażenie czterokończynowe (tetraplegia),
 • porażenie połowicze (hemiplegia),
 • postać móżdżkowa,
 • postacie pozapiramidowe.

Dzięki szybkiemu rozpoznaniu i wdrożeniu odpowiedniej rehabilitacji istnieje szansa na lepszy i pełniejszy rozwój psychofizyczny dziecka, a systematyczna terapia pozwala poprawić jakość życia dziecka, ułatwić mu uczestnictwo w życiu codziennym i usamodzielnić się.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Jest wrodzoną wadą rdzenia kręgowego i jego osłon, spowodowaną niezamknięciem kanału kręgowego podczas tworzenia się u płodu struktur rdzenia kręgowego i kręgosłupa.

Objawy:

 • niedowład kończyn dolnych,
 • dysfunkcja pęcherza moczowego i jelit,
 • wodogłowie,
 • zniekształcenia kręgosłupa,
 • deformacje stawów kończyn dolnych.

Leczeniem zajmuje się zespół wielu specjalistów: neurolog lub neurochirurg, urolog, ortopeda we współpracy z fizjoterapeutą. Rehabilitacja powinna rozpocząć się już w wieku niemowlęcym i musi być bardzo intensywna oraz systematyczna

Asymetria ułożenia ciała / kręcz szyi

O asymetrii ułożeniowej mówimy, gdy po 3. miesiącu życia, niemowlę ustawia się w literę „C” i wraca do tej pozycji natychmiast po jej poprawieniu, preferuje patrzeć w jedną ze stron, spać z głową położoną zawsze na tym samym policzku. Asymetryczne wzorce postawy mogą prowadzić do opóźnień w rozwoju dziecka, deformacji głowy, a w późniejszym okresie do skoliozy.

Przyczyny asymetrii:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego,
 • nieprawidłowe ułożenie płodu w trakcie ciąży,
 • kręcz szyi,
 • nieprawidłowa pielęgnacja noworodka, np. dostawianie dziecka tylko do jednej piersi,
 • okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego,
 • wady słuchu, wzroku.

Jedną z metod stosowanych w rehabilitacji niemowląt jest NDT-Bobath, która pozwala wspomagać prawidłowy przebieg ruchu, skorygować i wyrównać pole widzenia (wzrok) oraz regulować napięcie mięśniowe.
Do terapii możemy także wprowadzić elementy masażu leczniczego, technik powięziowych oraz kinesiotaping, żeby rozluźnić nadmiernie napięte struktury

Dysplazja stawu biodrowego

Wrodzona wada stawu biodrowego o nie do końca znanej przyczynie. Polega na niedorozwoju panewki stawowej.

Objawy:

 • przeskakiwanie stawu biodrowego i niestabilność,
 • ograniczenie odwodzenia i rotacji zewnętrznej,
 • asymetria fałdów udowo – pośladkowych.

Rehabilitacja we wczesnym wieku rozwojowym polega na szerokim pieluchowaniu, powodującym centrowanie głowy w panewce stawu. Leczenie operacyjne jest stosowane u dzieci, którym nie pomogły inne formy leczenia lub u których rozpoczęto je zbyt późno.

Wady postawy / skolioza

Leczenie wad postawy to istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Postawa człowieka jest ściśle związana z trybem życia w jakim funkcjonujemy.
Wady postawy są odchyleniem od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej właściwej dla danego typu budowy i płci.

Leczenie:

 • skolioza,
 • plecy okrągłe,
 • plecy wklęsłe,
 • plecy płaskie,
 • stopy (koślawe i szpotawe),
 • płaskostopie,
 • kolano (koślawe i szpotawe).

Postępowanie w leczeniu wad postawy:

 • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do prawidłowego stanu,
 • przeciwdziałanie pogłębienia się wady,
 • doprowadzenie do sprawności układu mięśniowego i więzadłowego.

Skolioza

Jest to wada kręgosłupa, która polega na wielopłaszczyznowym odchyleniu kręgosłupa od linii prawidłowej.

Odchylenie występuję w 3 płaszczyznach:

 • strzałkowej – pogłębienie lordozy i kifozy,
 • czołowej – wygięcie kręgosłupa w prawo i lewo,
 • poprzecznej – rotacja kręgów (garb).

Zagrożenie nieleczenia skolioz:

 • zniekształcenia klatki piersiowej,
 • ucisk na narządy wewnętrzne,
 • zmniejszenie sprawności fizycznej,
 • kompleks swojego ciała.

Powstające zmiany kostne i zniekształcenia mogą być przyczyna późniejszych problemów z kręgosłupem.

Zaburzenia napięcia mięśniowego

Za zaburzenia napięcia mięśniowego odpowiedzialny jest układ nerwowy.
Struktury nerwowe zarządzające czynnością mięśni, nieprawidłowo
pobudzają je do pracy. Problemy z napięciem mięśni nie oznaczają od
razu poważnej choroby, mogą jednak utrudniać dziecku osiąganie
kolejnych umiejętności i opóźniać prawidłowy rozwój.
Niepokojące objawy:

1. miesiąc życia

 • bardzo krótki i niespokojny sen,
 • niezgłaszanie potrzeby zaspokajania głodu,
 • problemy ze ssaniem,
 • wysokie podnoszenie głowy i upadanie na plecy.

3-4. miesiąc życia

 • zaciśnięte pięści,
 • trzymanie głowy przechylonej stale w jedną stronę,
 • nietolerowanie pozycji leżenia na brzuchu,
 • brak podnoszenia głowy w leżeniu na brzuchu,
 • asymetryczne układanie się w literę „C”,
 • stałe odginanie głowy do tyłu.

6. miesiąc życia

 • brak obracania się na boki lub obrót przez silne odgięcie do tyłu,
 • nieumiejętność obracania się z pleców na brzuch,
 • brak „odkrywania” rękami kończyn dolnych,
 • w leżeniu na brzuchu brak uwalniania ręki, żeby po coś sięgnąć.

Wady postawy i stóp

Leczenie wad postawy to istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Postawa człowieka jest ściśle związana z trybem życia jaki prowadzimy. Do utrzymania prawidłowej postawy niezbędne są odpowiednia budowa i ukształtowanie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa oraz odpowiednia praca mięśni.
Wady postawy są odchyleniem od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej właściwej dla danego typu budowy i płci.
Duży wpływ na statykę i postawę ciała mają wady stóp i zaburzenia osi kończyn dolnych. Mogą być wrodzone lub powstają w wyniku nieprawidłowego rozwoju wyżej położonych odcinków ciała i przeciążeń.

Leczenie:

 • plecy okrągłe,
 • plecy wklęsłe,
 • plecy płaskie,
 • stopy (koślawa, szpotawa, końsko-szpotawa, piętowa),
 • płaskostopie,
 • kolana (koślawe i szpotawe).

Postępowanie w leczeniu wad postawy:

 • korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do prawidłowego stanu,
 • przeciwdziałanie pogorszeniu się wady,
 • doprowadzenie do sprawności układu mięśniowego i więzadłowego.