O Naszym gabinecie

Od 2005 roku w Gabinetach Rehabilitacji Funkcjonalnej Dominik Zaglaniczny leczymy wrodzone i nabyte schorzenia narządów ruchu. Wszystkie terapie prowadzone są we współpracy z naszymi ortopedami i neurologami w oparciu o najnowsze zdobycze światowej wiedzy i różnorodne metody terapeutyczne m.in. takie jak: Kinesiotaping, PNF - Prioprioreceptive Neuromuskular Facilitation, NDT Bobath, Ortopedyczna Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evienth oraz wg Cyriax-a, Łańcuchy Mięśniowe wg GDS, Fascial Manipulation (manipulacje powięziowe).

Priorytetem przy ich wyborze jest dla nas skuteczność w przywracaniu sprawności naszym pacjentom. Na wszystkie stosowane metody posiadamy międzynarodowe certyfikaty potwierdzające nasze kompetencje w leczeniu pacjentów. Najlepszą jednak rekomendacją naszej skuteczności są setki zadowolonych pacjentów i spektakularne wyniki terapii prezentowane w dziale „Osiągnięcia”.

Każdy nasz pacjent ma prowadzoną na bieżąco swoją kartę leczenia. Rejestrujemy w niej wyniki badań zarówno przed jak i po terapii. Dodatkowo stale monitorujemy postępy wykorzystując zdjęcia lub nagrywając pacjenta na film.

Pracując ze sportowcami nauczyliśmy się działać szybko. Duży wpływ na skuteczność terapii ma bowiem moment jej rozpoczęcia, dlatego zapraszamy do kontaktu już dziś.