O naszym gabinecie

Gabinety Rehabilitacji funkcjonalnej Dominika Zaglanicznego to miejsce, gdzie spotkasz się z pełnym profesjonalizmem. Indywidulanie podchodzimy do każdej osoby, która zgłosi się do nas ze swoimi dolegliwościami. Stajemy się partnerem we wspólnym pokonywaniu trudności, doradcą i przewodnikiem podczas powrotu do pełnej sprawności , przynosimy ulgę i pokazujemy drogę do pokonania trudności.

Specjalizujemy się w pracy ze sportowcami. Rozumiemy, że należy działać szybko i skutecznie, perfekcyjnie lokalizując źródło problemu. Nie ustajemy więc w doskonaleniu swoich umiejętności, a także pracujemy na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie fizjoterapii. Stosujemy różnorodne formy terapii, m.in.: Kinesiotaping, PNF - Prioprioreceptive Neuromuskular Facilitation, NDT Bobath, Ortopedyczna Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evienth oraz wg Cyriax-a, Łańcuchy Mięśniowe wg GDS, Fascial Manipulation (manipulacje powięziowe).

Naszymi priorytetami są: profesjonalizm, szybkość i skuteczność w działaniu, podejście holistyczne, towarzyszenie pacjentowi od postawienia trafnej diagnozy, poprzez leczenie aż do powrotu do pełnej sprawności.