Osiągnięcia

Uprawianie sportu przynosi mnóstwo korzyść dla całego organizmu, jednak przez wypadki, np. upadki, brak solidnej rozgrzewki, niewłaściwe używanie sprzętów sportowych czy ćwiczenia niedostosowane poziomem do możliwości każdego sportowca – profesjonalistę czy amatora, spotkać mogą kontuzje czy urazy.

Mogą mieć one przebieg przewlekły lub ostry. Na przewlekłe „pracujemy” przez dłuższy czas, przeciążając mięśnie. Ostre natomiast są konsekwencją nagłych, gwałtownych urazów. Najczęstsze są tu skręcenia stawów, które mogą wiązać się np. z uszkodzeniem torebki stawowej. Nierzadkie są także zapalenia ścięgien lub ich przyczepów, np. tzw. łokieć tenisisty.

Pomagamy w leczeniu zarówno w stanach przewlekłych, jak i ostrych. Dobieramy rodzaj terapii indywidualnie i pomagamy w przygotowaniu ciała do dalszych, niezakłóconych bólem treningów i startów w zawodach.