Justyna Pogorzelska

justyna pogorzelska

 

Justyna Pogorzelska - fizjoterapeuta z tytułem doktor nauk o zdrowiu - obrona pracy doktorskiej w 2017 roku. W 2019 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie Fizjoterapii. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

W zawodzie pracuje od 2006 r., obecnie w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii w Kielcach. Jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach od 2009 roku.

 

Ukończone kursy:

 • Metoda PNF podstawowy (certyfikat)
 • Metoda PNF rozwijający (certyfikat)
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath-Basic (certyfikat)
 • Anatomia palpacyjna (certyfikat)
 • Idiopatyczne chodzenie na palcach (certyfikat)
 • Terapia manualna z czytaniem zdjęć rentgenowskich (certyfikat)
 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej I° (certyfikat)
 • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • Kompleksowa rehabilitacja chorych po udarach (certyfikat)
 • Terapia wg. McKenziego-A,B
 • Kinesiology Taping podstawowy (certyfikat)
 • Kinesiology TAping rozwijający(certyfikat)
 • Taping rehabilitacyjny w sporcie(certyfikat)
 • Kurs masażu leczniczego(certyfikat)

Uczestniczyła w warsztatach:

 • „Terapia traktu ustno-twarzowego”
 • Warsztaty praktyczne NDT-Bobath „Zastosowanie technik proprioceptywnych i stymulacji czuciowej w terapii małego dziecka”
 • Warsztaty NDT-Bobath – „Analiza ruchu niemowlęcia i małego dziecka”

Uczestniczyła czynnie w wielu konferencjach naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Główne obszary zainteresowań:

 • Rehabilitacja pediatryczna z zakresu opieki, stymulacji i terapii rozwojowej noworodków, niemowląt i małych dzieci.