Metody

Nieustannie doszkalamy się i śledzimy światowe nowości w dziedzinie fizjoterapii. Dzięki temu mamy pewność, że dla naszych pacjentów robimy wszystko, co jest możliwe, aby pomóc im w zwalczeniu bólu i powrocie do pełnej sprawności.

PNF

Metoda PNF, czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation to metoda, która powstała w latach 40. XX w. Jej twórcami byli dr Kabat i M. Knott. Wykorzystywana jest przede wszystkim w neurologii i ortopedii.

Polega ona na wykorzystywaniu zdrowych i silnych rejonów ciała w celu stymulacji i wzmocnienia części osłabionych, oraz na odtworzeniu prawidłowych wzorców ruchowych. Składają się na nią filozofie i techniki:
P-PROPRICEPTYWNA – dotycząca stymulacji receptorów ciała,
N-NERWOWO-MIĘŚNIOWA – aktywizująca struktury nerwowo-mięśniowe,
F-FACILITACJA – ułatwianie, pomoc, torowanie.

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją pacjenta, czyli jego zapotrzebowaniem. Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała i umożliwiająca optymalne odtworzenie funkcji motorycznych pacjenta przy wykorzystaniu receptorów jego ciała.

PNF patrzy na pacjenta i jego problem pod względem funkcjonalnym. A jej koncepcja jest związana z:

  • pozytywnym nastawieniem do pacjenta,
  • globalną obserwacja pacjenta,
  • intensywnym planem ćwiczeń,
  • częsta zmiana pozycji,
  • uzyskaniem odpowiedzi na każdy bodziec.