Metody

Nieustannie doszkalamy się i śledzimy światowe nowości w dziedzinie fizjoterapii. Dzięki temu mamy pewność, że dla naszych pacjentów robimy wszystko, co jest możliwe, aby pomóc im w zwalczeniu bólu i powrocie do pełnej sprawności.

NDT-Bobath dla dzieci i dorosłych

NDT Bobath dla dorosłych to metoda polegająca na rozwiązywaniu problemów pacjentów z nieprawidłowymi funkcjami ruchową i posturalną kontrolą w związku z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego.

Terapeuta tej metody w bezpośredni sposób wpływa na pacjenta w celu osiągnięcia optymalnej jego funkcji we własnym środowisku – terapia jest wynikiem współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutą. W celu poprawienia funkcji służy facylitacja.

NTD bobath dla dorosłych stosowane w:

  • badaniu i terapii pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu,
  • usprawnianiu pacjentów z chorobą Parkinsona,
  • fizjoterapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym,
  • stanach po urazach ośrodkowego układu nerwowego.