Metody

Nieustannie doszkalamy się i śledzimy światowe nowości w dziedzinie fizjoterapii. Dzięki temu mamy pewność, że dla naszych pacjentów robimy wszystko, co jest możliwe, aby pomóc im w zwalczeniu bólu i powrocie do pełnej sprawności.

Funkcjonalna rehabilitacja chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu

Metoda ta polega na pomocy pacjentom po uszkodzeniach mózgu w zakresie technik i strategii odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych (chód, ruchy kończyny górnej, funkcje dnia codziennego).

Stosowana u chorych po udarach mózgowych, urazach czaszkowo-mózgowych oraz w przebiegu innych chorób OUN. Udar to trzecia po chorobach krążenia i nowotworów jest przyczyną niepełnosprawności w Polsce.

Czynniki ryzyka wystąpienia udaru:

  • nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, otyłość, zaburzenie gospodarki lipidowej, nikotynizm, wiek, płeć.

Objawy kliniczne:

  • zaburzenia widzenia,
  • zaburzenia mowy,
  • niedowład połowiczy, porażenie połowicze.

Po przebytym udarze mózgu niezbędna jest rehabilitacja, która ma na celu przywrócenie utraconych funkcji. Rehabilitacja jest długotrwała i wymaga zaangażowania zarówno terapeuty, jak i pacjenta.