Uszkodzenie rdzenia kręgowego

Rehabilitacja osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego już od samego początku powinna być kompleksowa i intensywna, gdyż zapobiega to następstwom wynikającym z braku ruchu. Usprawnianie rozpoczyna się od nauki prawidłowego oddychania przez pionizację do nauki chodu. Staramy się osiągnąć jak najwyższy poziom funkcji możliwy dla pacjenta, który jest zależny od stopnia i segmentu uszkodzenia.

W skład zespołu leczącego często wchodzą m.in.: lekarze specjaliści w zakresie ortopedii, neurologii, rehabilitacji.
Postępowanie rehabilitacyjne jest zwykle długofalowe i kompleksowe.