Uszkodzenie nerwu twarzowego

Porażenie nerwu twarzowego jest spowodowane czynnikami nieznanego pochodzenia. Może być samoistne jak i z przyczyn wtórnych.

Objawy:
- opadanie kącika ust
- niedomykanie oka
- zaburzenie marszczenia czoła
- utrata czucia głębokiego z obszaru twarzy (zaburzenia mm.mimicznych)
- utrata zdolności gwizdania, dmuchania,
- upośledzenie łzawienia
- problemy z połykaniem

Możliwe przyczyny zapalenia:
- udar
- stany po przewianiu, przeziębieniu
- stany po zabiegach operacyjnych w obrębie czaszki
- zapalenie nerwów
- nowotwór mózgu
- guzy okolicy ślinianki przyusznej
- urazy czaszki