Uszkodzenie nerwów obwodowych

Uszkodzenie nerwów obwodowych jest spowodowane uszkodzeniem nerwu, które
cechuje się zaburzeniem czucia. Obszar zaburzeń jest ściśle związany z miejscami które ten nerw obsługuje.
Może dojść do uszkodzenia w jednym tylko nerwie lub w wielu nerwach obwodowych.

Ponieważ większość nerwów obwodowych zawiera także włókna czuciowe, jak i ruchowe, objawem ich uszkodzenia są też zaburzenia w układzie ruchu. Może to być osłabienie, możliwy jest również przebieg z zupełnym porażeniem. Pozbawione impulsów nerwowych mięśnie ulegają stopniowemu zanikowi. Niektóre nerwy obwodowe zawierają również dużą liczbę włókien autonomicznych, co powoduje, że ich uszkodzenie objawia się zaburzeniami potliwości, zabarwienia, ucieplenia oraz wyglądu skóry.

Cechy uszkodzenia:
- porażenie, niedowład,
- obniżenie napięcia mm,
- zanik odnerwionych mm,
- zaburzenia przewodnictwa,
- zanik odpowiednich odruchów,
- zaburzenia czucia.