Stwardnienie rozsiane (SM)

To postępująca choroba OUN o nieznanej przyczynie w której największy mankament to rozsiane ogniska demielinizacji w mózgu i rdzeniu kręgowym.

Objawy:
- zaburzenia widzenia
- objawy pozapiramidowe
- zaburzenia słuchowe
- niedowłady spastyczne
- zaburzenia móżdżkowe
- zaburzenia czucia
- problemy z mówieniem
- stany depresyjne

Choroba najczęściej przebiega rzutami, więc objawy po leczeniu się wycofują.
Dlatego tak ważna jest rehabilitacja w SM, której celem jest opóźnienie występowania trwałej niepełnosprawności.
Osoby z tą chorobą powinny być jak najdłużej aktywne zawodowo.

Ćwiczenia powodują zwolnienie choroby ale nie jej wyleczenie.