Staw łokciowy

- złamania kości
- złamanie wyrostka lokciowego
- zapalenie nadkłykcia (bocznego) - łokieć tenisisty
- zapalenie nadkłykcia (przyśrodkowego) - łokieć golfisty
- stany po zwichnięciach
- usidlenie nerwu łokciowego