Staw biodrowy

- stany po alloplastyce st.biodrowego
- zapalenie krętarza większego
- zaburzenia ruchomości
- dysplazje st.biodrowego
- zmiany zwyrodnieniowe
- przygotowanie do alloplastyki