Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacja ortopedyczna uwzglęnia leczenie i profilaktykę zaburzeń i urazów narządu ruchu (układu mięśniowo – szkieletowego) oraz rehabilitację po zabiegach ortopedycznych, jak również złamaniach, skręceniach i zwichnięciach.

Rehabilitacja bazuje na pracy manualnej, indywidualnej z pacjentem z wykorzystaniem różnych sprzętów rehabilitacyjnych oraz ortopedycznych (szyna CPM, platforma balansowa, platforma wibracyjna, cykloergometr).