Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna zajmuje się przywracaniem sprawności układu neurologicznego i zaburzeniami związanymi z uszkodzeniem tego układu.

Każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie i wymaga stosowania kompleksowych działań w zależności od przypadku.