Mózgowe porażenie dziecięce

Obejmuje trwałe zaburzenia rozwoju ruchu i postawy, które wynikają z wczesnego i niepostępującego uszkodzenia struktur mózgu. Zaburzeniom ruchowym często towarzyszą zaburzenia czucia, percepcji, zaburzenia poznawcze lub komunikacji.

Główne postacie choroby:
1. - porażenie obustronne (diplegia),
2. - porażenie czterokończynowe (tetraplegia),
3. - porażenie połowicze (hemiplegia),
4. - postać móżdżkowa,
5. - postacie pozapiramidowe.

Dzięki szybkiemu rozpoznaniu i wdrożeniu odpowiedniej rehabilitacji, istnieje szansa na lepszy i pełniejszy rozwój psychofizyczny dziecka, a systematyczna terapia pozwala poprawić jakość życia dziecka, ułatwić mu uczestnictwo w życiu codziennym i usamodzielnić.