Wady postawy i stóp

Leczenie wad postawy to istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Postawa człowieka jest ściśle związana z trybem życia jaki prowadzimy. Do utrzymania prawidłowej postawy niezbędne są odpowiednia budowa i ukształtowanie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa oraz odpowiednia praca mięśni.
Wady postawy są odchyleniem od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej właściwej dla danego typu budowy i płci.
Duży wpływ na statykę i postawę ciała mają wady stóp i zaburzenia osi kończyn dolnych. Mogą być wrodzone lub powstają w wyniku nieprawidłowego rozwoju wyżej położonych odcinków ciała i przeciążeń.


 Leczenie:

  • Plecy okrągłe,
  • Plecy wklęsłe,
  • Plecy płaskie,
  • Stopy (koślawa, szpotawa, końsko-szpotawa, piętowa),
  • Płaskostopie,
  • Kolana (koślawe i szpotawe).

 

Postępowanie w leczeniu wad postawy:

  • korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do prawidłowego stanu,
  • przeciwdziałanie pogorszeniu się wady,
  • doprowadzenie do sprawności układu mięśniowego i więzadłowego.