Dysplazja stawu biodrowego

Wrodzona wada stawu biodrowego o nie do końca znanej przyczynie. Polega na niedorozwoju panewki stawowej.

Objawy:

  • przeskakiwanie stawu biodrowego i niestabilność,
  • ograniczenie odwodzenia i rotacji zewnętrznej,
  • asymetria fałdów udowo – pośladkowych.


Rehabilitacja we wczesnym wieku rozwojowym polega na szerokim pieluchowaniu, powodującym centrowanie głowy w panewce stawu. Leczenie operacyjne jest stosowane u dzieci, którym nie pomogły inne formy leczenia, lub u których rozpoczęto je zbyt późno.